ประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาร สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561


[2022-08-08] ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี.. [2022-08-05] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่อำเภอบางแก้ว เพื่อสำรวจสถานที่ปล่อ.. [2022-08-05] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ.. [2022-08-05] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลู.. [2022-08-05] ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้.. [2022-08-04] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ย.. [2022-08-04] ประมงอำเภอตะโหมด ร่วมมอบโล่รางวัล(ประเภทเรือพาย) นักกีฬาดีเด่น และผู้ฝ.. [2022-08-04] ประมงอำเภอควนขนุน เข้าร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการเตรียมควา.. [2022-08-04] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระรา.. [2022-08-03] สำนักงานประมงจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติพระ.. อ่านทั้งหมด 

ประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาร สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 


ประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาร  สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561