ประชาสัมพันธ์ โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริก.. [2021-08-25 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ต.. [2021-08-24 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื.. [2021-08-17 ] ประชาสัมพันธ์ โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ.. [2021-07-25 ] ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหน.. [2021-07-23 ] รับสัมครพนักงานราชการเฉพาะกิจ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนัก.. [2021-07-20 ] ติดตามประเมินร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เมือใช้สินค้า Q .. [2021-07-20 ] ติดตามประเมินร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เมือใช้สินค้า Q.. [2021-07-20 ] ประชุมชี้แจงส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรผู้นำ โครงการพัฒนาเกษตรกรรม.. [2021-07-20 ] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง   ตรวจเยี่ยมชาวประมงบริเวณทะเลสาบสงขลาพ.. [2021-07-20 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564  

 เผยเเพร่: 2021-07-20  |  อ่าน: 191 ครั้ง

 

?? #ประชาสัมพันธ์ ??

โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 กรมประมงเปิดรับสมัครบริษัทหรือผู้ประกอบการ และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

??1. บริษัทหรือผู้ประกอบการ รับสมัครระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2564 ณ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง กรุงเทพฯ หรือจัดส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ https://drive.google.com/.../1AYEOPzDygdMqyj8z3wZ.../view...

??2. เกษตรกร รับสมัครระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 30 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ฯ ที่รับผิดชอบโครงการฯ ในแต่ละจังหวัด โดยเกษตรกรสมัครผ่านสังกัดที่เป็นสมาชิก หากไม่มีสังกัดให้สมัครที่ศูนย์ฯ โดยตรง  https://drive.google.com/file/d/1tYrMVWpTRvgNvzp4DzPNqjSR7M4QSyNM/view?usp=sharing