รับสัมครพนักงานราชการเฉพาะกิจ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนักงานประจังหวัดพัทลุง)

[2022-01-21] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมการเลี้ยงปลาหมอในสวนยางพารา เพื่อเป็นอาช.. [2022-01-21] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรตามรูปแบบ BC.. [2022-01-20] รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563.. [2022-01-20] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใ.. [2022-01-20] โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านประมง .. [2022-01-18] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลป่าพะยอม หมู่ที่ .. [2022-01-18] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ใน.. [2022-01-17] โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้า.. [2022-01-17] โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมส.. [2022-01-17] โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้า.. อ่านทั้งหมด 

รับสัมครพนักงานราชการเฉพาะกิจ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนักงานประจังหวัดพัทลุง) 

 เผยเเพร่: 2022-01-17 |  อ่าน: 659 ครั้ง

 

กรมประมงประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนักงานประจังหวัด)

กรมประมงประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ 
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนักงานประจังหวัด)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 406 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร : 
Website : https://opsmoac.thaijobjob.com

เอกสารประกาศรับสมัคร: https://job.ocsc.go.th/images/Job/637602352838191040.pdf
ที่มา: กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง