ติดตามประเมินร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เมือใช้สินค้า Q

[2022-01-21] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมการเลี้ยงปลาหมอในสวนยางพารา เพื่อเป็นอาช.. [2022-01-21] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรตามรูปแบบ BC.. [2022-01-20] รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563.. [2022-01-20] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใ.. [2022-01-20] โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านประมง .. [2022-01-18] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลป่าพะยอม หมู่ที่ .. [2022-01-18] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ใน.. [2022-01-17] โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้า.. [2022-01-17] โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมส.. [2022-01-17] โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้า.. อ่านทั้งหมด 

ติดตามประเมินร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เมือใช้สินค้า Q 

 เผยเเพร่: 2022-01-17 |  อ่าน: 288 ครั้ง

 

วันที่ 19  กรกฎาคม  2564  นายสันติชัย  รังสิยาภิรมย์  ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายวายุพัฒน์  เดชอนันต์ ณ พัทลุง  ร่วมกับตัวแทนคณะทำงานติดตามประเมินร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เมือใช้สินค้า Q เพื่อต่อใบอนุญาตพร้อมมอบป้ายให้ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ  ประจำปี 2564