ร่วมลงนามข้อตกลง MOU (Memorandum of Understanding) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริก.. [2021-08-25 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ต.. [2021-08-24 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื.. [2021-08-17 ] ประชาสัมพันธ์ โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ.. [2021-07-25 ] ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหน.. [2021-07-23 ] รับสัมครพนักงานราชการเฉพาะกิจ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนัก.. [2021-07-20 ] ติดตามประเมินร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เมือใช้สินค้า Q .. [2021-07-20 ] ติดตามประเมินร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เมือใช้สินค้า Q.. [2021-07-20 ] ประชุมชี้แจงส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรผู้นำ โครงการพัฒนาเกษตรกรรม.. [2021-07-20 ] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง   ตรวจเยี่ยมชาวประมงบริเวณทะเลสาบสงขลาพ.. [2021-07-20 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมลงนามข้อตกลง MOU (Memorandum of Understanding) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ 

 เผยเเพร่: 2021-07-20  |  อ่าน: 140 ครั้ง

 

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์ ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมกับนายยงยุทธ ลิ่มพานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนางนพวรรณ พรหมสกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมลงนามข้อตกลง MOU (Memorandum of Understanding) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ ระหว่างสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง กับกลุ่มแปลงใหญ่ปลาดุกนาปะขอ หมู่ที่ 14 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว และกลุ่มแปลงใหญ่กุ้งขาวตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน ณ สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง