รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงจากร้าน Fisherman Market @ลพบุรี


[2023-05-29] กรมประมง!!!...เตือนเกษตรกรรับมือหน้าฝน เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ แนะ...วางแ.. [2023-05-19] “ปลาเรืองแสงจีเอ็มโอ”.. [2023-05-16] ผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำเดือน เมษายน 2566 สำนักงานประมงจ.. [2023-05-15] กรมประมง...ออกประกาศฉบับใหม่ “ฤดูน้ำแดง 2566” ให้อำนาจคณะกรรมการประมงป.. [2023-05-11] การติกต่อสั่งจองพันธ์ุสัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี.. [2023-05-01] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2566.. [2023-04-11] งดรับของขวัญในทุกเทศการ NO GIFT POLICY.. [2023-04-04] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2566.. [2023-03-01] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-02-07] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2566..

รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงจากร้าน Fisherman Market @ลพบุรี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จำหน่ายสินค้าประมง  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

รายได้จากร้านที่จำหน่ายผลผลิตภัณฑ์ประมงที่ลงทะเบียนในระบบ Fisherman Market @ลพบุรี