มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 เผยเเพร่: 2018-02-15 |  อ่าน: 575 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดแพ่ร  นำโดยนายสังวาลย์  ดูระยับ  ประมงจังหวัด และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสร้มอาชีพการประมง  มอบปัจจัยการผลิตในโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบทั้งในและนอกภาคการเกษตร  ประจำปี พ.ศ.2563  กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอสูงเม่น จำนวน 50 ราย รายละ 1,000 ตัว เพื่อให้เกษตรกรต่อยอดในโครงการฯต่อไป