ข่าวกิจกรรม 


สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ร่วมปฏิบัติงานการตรวจตลาดสดแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดแพร่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริโภคอาหารอย่างปลอดภันในช่วงเทศกาลตรุษจีน