ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย 

 เผยเเพร่: 2018-02-15 |  อ่าน: 838 ครั้ง

 

ขอแจ้งแผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัย ปี 2561 ด้านประมง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และลดผลกระทบจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น และเพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ