วันดินโลก 


วันที่ 12 ธันวาคม 2562 หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดแพร่ โดยนายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ นายอนุวัติ อุปนันไชย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดแพร่ ร่วมจัดนิทรรศการมีชีวิตฯ และร่วมพิธีเปิดงาน "วันดินโลก ประจำปี 2562" (5 ธันวาคม วันดินโลก) ณ สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ โดยมีนางกานต์เปรมปรีต์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีฯ