รับมอบพันธุ์ปลาบึกจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลกเพื่อการทดลองเลี้ยงในบ่อดินของเกษตรกร อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 

อ่านทั้งหมด 

รับมอบพันธุ์ปลาบึกจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลกเพื่อการทดลองเลี้ยงในบ่อดินของเกษตรกร อำเภอลอง จังหวัดแพร่  

 เผยเเพร่: 2018-02-15  |  อ่าน: 501 ครั้ง

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่  มอบหมายให้นายประมวล อิ่มใจกล้า หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รับมอบพันธุ์ปลาบึกจากดร.วรัณยู ขุนเจริญรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก  เพื่อการทดลองเลี้ยงในบ่อดินของเกษตรกร อำเภอลอง จังหวัดแพร่