ติดต่อ สำนักงาน  


สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

เบอร์โทร 054 511999  โทรสาร 054 511999

E-Mail : phrae_fisheries@hotmail.co.th , phraefisheries2560@gmail.com