ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 1/6 ประจำเดือนมิถุนายน2560


ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 1/6 ประจำเดือนมิถุนายน2560 


วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ศพจ.เลย ร่วมกับ สนง.เกษตรอำเภอปากชม มอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษใหม่ ถวายในหลวง

ที่ีตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย