การประชุมเตรียมการหารือท่าทีสำหรับการประชุม SS4 ภายใต้กรอบ IOTC

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 5/2564.. [2021-06-14 ] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564.. [2021-06-07 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 4/2564.. [2021-06-01 ] การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายในท.. [2021-05-13 ] การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสินค้าประมงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออ.. [2021-05-07 ] การประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ 1.. [2021-04-29 ] การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกหนี้ค้างจ่ายของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อประกอ.. [2021-04-20 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 3/2564.. [2021-04-09 ] โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ใกล้สินสุดโครงการฯ.. [2021-04-05 ] การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนในจับที.. [2021-04-05 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมเตรียมการหารือท่าทีสำหรับการประชุม SS4 ภายใต้กรอบ IOTC 

 เผยเเพร่: 2021-04-05  |  อ่าน: 114 ครั้ง

 

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นางสาวสัมพันธ์ ปานจรัตน์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง เป็นประธานการประชุมเตรียมการหารือท่าทีสำหรับการประชุม SS4 ภายใต้กรอบ IOTC ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการปลาทูน่าในพื้นที่มหาสมุทรอินเดีย โดยในการประชุมจะหารือเกี่ยวกับ

1. ข้อเสนอของสาธารณรัฐมัลดีฟส์และสหภาพยุโรปในการขอแก้ไขมาตรการอนุรักษ์และจัดการของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC) ข้อมติที่ 19/01 เกี่ยวกับแผนชั่วคราวเพื่อการฟื้นฟูประชากรปลาทูน่าครีบเหลืองมหาสมุทรอินเดียในพื้นที่อำนาจของ IOTC

2. ข้อเสนอร่วมของสาธารณรัฐเคนย่าและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาในการขอแก้ไขมาตรการอนุรักษ์และจัดการของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC)

3. ข้อเสนอแก้ไขข้อมติที่ 19/02 การจัดการเกี่ยวกับแพล่อสัตว์น้ำในพื้นที่ของ IOTC รวมถึงข้อเสนอของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เกี่ยวกับขนาดอ้างอิงขั้นต่ำสำหรับการอนุรักษ์ปลาทูน่าครีบเหลืองในมหาสมุทรอินเดียบริเวณพื้นที่ความตกลงของ IOTC

#กรมประมง #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์?