การประชุมโครงการประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสา.. [2021-09-21 ] การประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภ.. [2021-08-27 ] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564.. [2021-08-12 ] การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสภาการประมง พ.ศ..... และร่าง.. [2021-08-02 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2564.. [2021-07-13 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 5/2564.. [2021-06-14 ] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564.. [2021-06-07 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 4/2564.. [2021-06-01 ] การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายในท.. [2021-05-13 ] การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสินค้าประมงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออ.. [2021-05-07 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมโครงการประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน 

 เผยเเพร่: 2021-05-07  |  อ่าน: 203 ครั้ง

 

การประชุมโครงการประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารกรมประมง ร่วมประชุมโครงการประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน พร้อมประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมเจ้าท่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และตัวแทนบริษัทประกันภัยต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการประกันภัยประมงเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล สำหรับกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง