การประชุมโครงการประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 3/2564.. [2021-04-09 ] โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ใกล้สินสุดโครงการฯ.. [2021-04-05 ] การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนในจับที.. [2021-04-05 ] การประชุม กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมงและกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมประ.. [2021-03-25 ] การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบ.. [2021-03-24 ] ร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการกองฯ เข้ารับตำแหน่งใหม่.. [2021-03-23 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสา.. [2021-03-18 ] สถานการณ์การผลิต ตลาดและการค้า ปลานิลโลก ปี 2563.. [2021-03-15 ] การประชุม SS4 ภายใต้กรอบ IOTC.. [2021-03-11 ] การประชุมเตรียมการหารือท่าทีสำหรับการประชุม SS4 ภายใต้กรอบ IOTC.. [2021-03-11 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมโครงการประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน 

 เผยเเพร่: 2021-03-11  |  อ่าน: 101 ครั้ง

 

การประชุมโครงการประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารกรมประมง ร่วมประชุมโครงการประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน พร้อมประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมเจ้าท่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และตัวแทนบริษัทประกันภัยต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการประกันภัยประมงเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล สำหรับกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง