การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 (ครั้งที่ 1/2566)


[2023-03-15] การประชุมพิจารณาข้อเสนอของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย.. [2023-03-10] การประชุมคณะทำงานแผนพัฒนาด้านการประมงต่างประเทศของกรมประมง พ.ศ. 2566 -.. [2023-03-09] ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา.. [2023-03-07] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 2/2566.. [2023-03-02] การนำเสนอบทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรมประมง ข้อมูลทางสถิติในภ.. [2023-03-01] การค้าสินค้าประมงระหว่างไทยกับรัสเซียและยูเครน.. [2023-02-28] การประชุมเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นต่อร่างกฎระเบียบควบคุมการนำเข้าสินค้าปร.. [2023-02-28] การประชุมเตรียมการสำหรับการเข้าพบหารือของเลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูต.. [2023-02-22] การประชุมหารือกรณีโครงการศึกษาปัญหาผลกระทบของการทำประมงภายใต้กฎหมายประ.. [2023-02-17] การประชุมรับฟังการชี้แจงผลการประเมินกิจกรรมภายใต้โครงการปรับปรุงการทำป.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 (ครั้งที่ 1/2566)  


วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13:00 น. ณห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ผ่านระบบ Video Conference

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 (ครั้งที่ 1/2566) พร้อมด้วยรองอธิบดีฯ 3 ท่าน ได้แก่ นายบัญชาสุขแก้ว ดร.ถาวร ทันใจ นายมานพ หนูสอน ผู้อำนวยการกองฯ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บริษัทปัญญาฟาร์ม กำแพงแสน จำกัด และภาคเอกชน

โดยในที่ประชุมได้มีมติร่วมกันทูลเกล้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานวันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32 จำนวนทั้งสิ้น 4 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ และกำหนดจัดการวันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 33 ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์