การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ "สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2


[2023-02-06] การนำเข้ากุ้งของประเทศญี่ปุ่น ปี2565.. [2023-02-02] การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการป.. [2023-02-02] การบริโภคสัตว์น้ำของไทยปี 2550 - 2566.. [2023-02-01] การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 (ครั้งที่ 1/25.. [2023-01-31] การค้ากุ้งของไทย ปี 2565.. [2023-01-30] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566.. [2023-01-27] การนำเข้ากุ้งของจีน ปี 2565.. [2023-01-23] การประชุมจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่าง ก.. [2023-01-19] การฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร "การแบ่งปันประสบการณ์วิเคราะห์อุตสาหกรรมกุ.. [2023-01-19] การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายก.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ "สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2 


วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ "สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2" แก่ผู้แทนสำนักงานประมงจังหวัดชายทะเล ทั้ง 22 จังหวัดและสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพฯ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินโครงการสินเชื่อฯ สำหรับการให้บริการพี่น้องชาวประมงได้อย่างถูกต้อง

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์