การประชุมหารือแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน


[2023-02-06] การนำเข้ากุ้งของประเทศญี่ปุ่น ปี2565.. [2023-02-02] การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการป.. [2023-02-02] การบริโภคสัตว์น้ำของไทยปี 2550 - 2566.. [2023-02-01] การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 (ครั้งที่ 1/25.. [2023-01-31] การค้ากุ้งของไทย ปี 2565.. [2023-01-30] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566.. [2023-01-27] การนำเข้ากุ้งของจีน ปี 2565.. [2023-01-23] การประชุมจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่าง ก.. [2023-01-19] การฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร "การแบ่งปันประสบการณ์วิเคราะห์อุตสาหกรรมกุ.. [2023-01-19] การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายก.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมหารือแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน 


วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน กลุ่มเรือ 1,776 ลำ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยที่ประชุมได้มีการรายงานถึงความเป็นมาของโครงการฯ และได้พิจารณาแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ นำเรือประมงออกนอกระบบของกลุ่มเรือ 1,776 ลำ เพื่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์