การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2564

[2022-01-14] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565.. [2022-01-11] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565.. [2021-11-30] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2564.. [2021-11-22] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564.. [2021-11-15] การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยว.. [2021-11-03] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564.. [2021-10-19] การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยว.. [2021-09-29] การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยว.. [2021-09-21] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสา.. [2021-08-27] การประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภ.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2564 

 เผยเเพร่: 2021-08-27 |  อ่าน: 135 ครั้ง

 

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 30พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00น.

ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

และผ่านระบบWeb Conference โปรแกรม Zoom

 

เริ่มประชุมเวลา09.00น.

 

                    การประชุมครั้งนี้มีเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นประธานการประชุม มีรองอธิบดีกรมประมง (นายบัญชา สุขแก้ว) ทำหน้าที่แทนอธิบดีกรมประมง เนื่องจากติดราชการและรองอธิบดีกรมประมง (นายถาวร ทันใจ) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ไม่มีการรับรองรายงานการประชุม เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก มีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 3 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 6 เรื่อง และวาระอื่นๆ 1 เรื่อง ของกรมเจ้าท่า

                   

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40คน

 

เลิกประชุมเวลา  11.45 น.