การประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ครั้งที่ 6/2564

การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยว.. [2021-10-19 ] การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยว.. [2021-09-29 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสา.. [2021-09-21 ] การประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภ.. [2021-08-27 ] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564.. [2021-08-12 ] การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสภาการประมง พ.ศ..... และร่าง.. [2021-08-02 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2564.. [2021-07-13 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 5/2564.. [2021-06-14 ] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564.. [2021-06-07 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 4/2564.. [2021-06-01 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ครั้งที่ 6/2564 

 เผยเเพร่: 2021-06-01  |  อ่าน: 145 ครั้ง

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ

และการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร

ครั้งที่ 6/2564

วันพุธที่ 25สิงหาคม 2564 เวลา 13.30น.

ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom

 

เริ่มประชุมเวลา13.30น.

                   การประชุมครั้งนี้มีเลขาธิการรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องจากติดราชการ มีอธิบดีกรมประมงรองอธิบดีกรมประมง (นายถาวร ทันใจ) และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 14กรกฎาคม 2564 มีเรื่องเพื่อทราบจำนวน 2 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง