การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564

การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยว.. [2021-10-19 ] การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยว.. [2021-09-29 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสา.. [2021-09-21 ] การประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภ.. [2021-08-27 ] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564.. [2021-08-12 ] การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสภาการประมง พ.ศ..... และร่าง.. [2021-08-02 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2564.. [2021-07-13 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 5/2564.. [2021-06-14 ] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564.. [2021-06-07 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 4/2564.. [2021-06-01 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 

 เผยเเพร่: 2021-06-01  |  อ่าน: 211 ครั้ง

 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

ครั้งที่ 3/2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom

 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.

 

                    การประชุมครั้งนี้มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม มีรองอธิบดีกรมประมง (นายถาวร ทันใจ) เป็นฝ่ายเลขานุการ ทำหน้าที่แทนอธิบดีกรมประมง เนื่องจากติดราชการ โดยได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 โดยมีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง และวาระอื่น ๆ  

                   

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน

 

เลิกประชุมเวลา  10.50 น.