การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2564

[2022-01-14] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565.. [2022-01-11] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565.. [2021-11-30] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2564.. [2021-11-22] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564.. [2021-11-15] การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยว.. [2021-11-03] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564.. [2021-10-19] การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยว.. [2021-09-29] การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยว.. [2021-09-21] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสา.. [2021-08-27] การประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภ.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2564 

 เผยเเพร่: 2021-08-27 |  อ่าน: 456 ครั้ง

 

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ครั้งที่ 6/2564

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.

 ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

ผ่านระบบ Web Conference โปรแกรม Zoom

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.

                         การประชุมครั้งนี้มีพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยอนุกรรมการฯ โดยได้รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดยฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง และได้ร่วมกันพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง

เลิกประชุมเวลา  15.40 น.