การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2564.. [2021-11-30 ] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564.. [2021-11-22 ] การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยว.. [2021-11-15 ] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564.. [2021-11-03 ] การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยว.. [2021-10-19 ] การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยว.. [2021-09-29 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสา.. [2021-09-21 ] การประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภ.. [2021-08-27 ] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564.. [2021-08-12 ] การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสภาการประมง พ.ศ..... และร่าง.. [2021-08-02 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 

 เผยเเพร่: 2021-08-02  |  อ่าน: 1,219 ครั้ง

 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

ครั้งที่ 2/2564

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 อาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

ด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.

                   การประชุมครั้งนี้มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม มีอธิบดีกรมประมง เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 โดยมีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 5 วาระใหญ่ 4 วาระย่อย และร่วมกันพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง           

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน

เลิกประชุมเวลา  11.30 น.