การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสินค้าประมงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสา.. [2021-09-21 ] การประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภ.. [2021-08-27 ] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564.. [2021-08-12 ] การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสภาการประมง พ.ศ..... และร่าง.. [2021-08-02 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2564.. [2021-07-13 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 5/2564.. [2021-06-14 ] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564.. [2021-06-07 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 4/2564.. [2021-06-01 ] การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายในท.. [2021-05-13 ] การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสินค้าประมงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออ.. [2021-05-07 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสินค้าประมงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2564  

 เผยเเพร่: 2021-05-07  |  อ่าน: 173 ครั้ง

 

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสินค้าประมงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อเตรียมวางแผนการขับเคลื่อนสินค้าประมงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะเวลา 5 ปี (2566-2570) โดยคณะทำงาน ฯ ได้ร่วมพิจารณาถึงชนิดสัตว์น้ำที่จะเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการเลี้ยงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อาทิ กุ้งก้ามกราม ปลากดคัง ปลาสลิด ปลานิล จระเข้ ปลาดุก ปลากะพงขาว กุ้งทะเล ปูทะเล และปลาช่อนทะเล เป็นต้น และนอกจากนี้ คณะทำงานฯ ยังได้ร่วมหารือกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เพื่อพิจารณาถึงร่างกรอบความร่วมมือในการพัฒนาสินค้าประมงให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด สามารถเพิ่มมูลค่าจากการใช้นวัตกรรม สำหรับสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรได้ในอนาคตต่อไป

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง