[2022-11-09] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนตุลาคม 2565.. [2022-11-09] รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม 2565.. [2022-10-17] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2565.. [2022-10-10] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2565.. [2022-10-10] รายงานงบทดลอง เดือนกันยายน 2565.. [2022-09-27] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565.. [2022-09-13] !!!แจ้งเตือน เกษตรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสหัวเห.. [2022-09-13] วันที่ 8 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตร.. [2022-09-13] จัดกิจกรรมคลินิคสุขภาพสัตว์น้ำเคลื่อนที่ mobile คลินิค (ต่อ).. [2022-09-07] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2565.. อ่านทั้งหมด 

โควิด-19 ไม่ติดสัตว์น้ำ 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


โควิด-19 ไม่ติดสัตว์น้ำ ดังนั้นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทุกชนิดสามารถนำมาบริโภคได้ แต่ควรเลือกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานการรับรอง และควรนำไปปรุงสุกก่อนบริโภค

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20201224092752_1_file.pdf