จัดกิจกรรมคลินิคสุขภาพสัตว์น้ำเคลื่อนที่ mobile คลินิค (ต่อ)


[2022-11-09] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนตุลาคม 2565.. [2022-11-09] รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม 2565.. [2022-10-17] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2565.. [2022-10-10] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2565.. [2022-10-10] รายงานงบทดลอง เดือนกันยายน 2565.. [2022-09-27] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565.. [2022-09-13] !!!แจ้งเตือน เกษตรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสหัวเห.. [2022-09-13] วันที่ 8 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตร.. [2022-09-13] จัดกิจกรรมคลินิคสุขภาพสัตว์น้ำเคลื่อนที่ mobile คลินิค (ต่อ).. [2022-09-07] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2565.. อ่านทั้งหมด 

จัดกิจกรรมคลินิคสุขภาพสัตว์น้ำเคลื่อนที่ mobile คลินิค (ต่อ) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดตราด นำโดยนางฐิติพร หลาวประเสริฐ ประมงจังหวัดตราด นางสาวเจนจิตต์ คงกำเนิด ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์น้ำ ดร.จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ทีมนายสัตวแพทย์กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร ตั้งสิทธิวัฒน์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด และคณะ ลงพื้นที่เชิงรุกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบประสบภาวะกุ้งติดเชื้อหัวเหลือง  พื้นที่ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง และตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง โดยทำการสอบถามสาเหตุการเกิดโรค ให้คำแนะนำแนวทางการจัดการหลังพบโรคเพื่อสร้างความมั่นใจ
แก่เกษตรกรในการลงเลี้ยงกุ้งทะเลในรอบต่อไป