ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.2 แก่บุคลากรของชมรมเลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน


[2023-03-09] รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 25.. [2023-03-09] รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 25.. [2023-03-09] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566.. [2023-03-09] รายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566.. [2023-02-23] การเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล ร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม แบบผสมผสานในบ่อดิน.. [2023-02-09] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนมกราคม 2566.. [2023-02-09] รายงานงบทดลอง เดือนมกราคม 2566.. [2023-01-05] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565.. [2023-01-05] รายงานงบทดลอง เดือนธันวาคม 2565.. [2022-12-20] รายงานงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2565.. อ่านทั้งหมด 

ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.2 แก่บุคลากรของชมรมเลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.2 แก่บุคลากรของชมรมเลี้ยงกุ้ง ตราดยั่งยืน