ยกเลิกช่องทางรับแจ้งปัญหาการเข้าใช้งาน APD


ยกเลิกช่องทางรับแจ้งปัญหาการเข้าใช้งาน APD 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ยกเลิกช่องทางรับแจ้งปัญหาการเข้าใช้งาน APD ตามเอกสารประชาสัมพันธ์นี้ https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20211125153641_1_file.pdf