มาตรฐานการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สามารถสแกน QR Code มาตรฐานการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210421134550_1_file.pdf