[2023-03-09] รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 25.. [2023-03-09] รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 25.. [2023-03-09] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566.. [2023-03-09] รายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566.. [2023-02-23] การเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล ร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม แบบผสมผสานในบ่อดิน.. [2023-02-09] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนมกราคม 2566.. [2023-02-09] รายงานงบทดลอง เดือนมกราคม 2566.. [2023-01-05] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565.. [2023-01-05] รายงานงบทดลอง เดือนธันวาคม 2565.. [2022-12-20] รายงานงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2565.. อ่านทั้งหมด 

มาตรฐานการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สามารถสแกน QR Code มาตรฐานการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210421134550_1_file.pdf