กิจกรรมปล่อยกุ้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำเดือน สิงหาคม 2564 .. [2021-08-30 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเท.. [2021-07-30 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเท.. [2021-07-30 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ศูนย์.. [2021-04-09 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเท.. [2021-04-05 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเท.. [2021-04-05 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งของศพช.ฉะเชิงเทราร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะ.. [2021-04-05 ] ขอเชิญร่วมงาน และประชาสัมพันธ์งาน .. [2020-11-10 ] จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน.. [2020-11-04 ] ประกาศผลการสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี.. [2020-05-21 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมปล่อยกุ้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 เผยเเพร่: 2020-05-21  |  อ่าน: 255 ครั้ง