ประกาศทั้งหมด

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร

   (2021-02-03) ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง..
   (2021-01-20) ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง ประมูลขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด..
   (2021-01-13) ประกาศศูนย์ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยป..
   (2020-12-22) ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง ..
   (2020-02-27) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา..
   (2020-02-14) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..
   (2020-02-14) ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..
   (2020-02-14) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร)..

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง เตือน!!! เกษตรกรเฝ้าระวัง โรคสัตว์น้ำในช่วง ฤดูฝน.. (144)   ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม ฉบับที่ 130/2564.. (107)  ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 127/2564.. (105)  การขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.. (103)  ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 122/2564.. (100)  ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม ฉบับที่ 129/2564.. (95)  การขอหนังสือรับรองสัตว์น้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติที่ได้จากการเพาะเลี้ยง.. (95)  ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม ฉบับที่ 132/2564.. (87)  การขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติเพื่อการส่งออก.. (87)  ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม ฉบับที่ 150/2564.. (83)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร 184 ม.2 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130