ประกาศทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

   (2021-09-17) จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..
   (2021-08-30) จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรโดยวิธีสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมางานด้านต่างๆ ..
   (2021-08-19) จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศจ้างเหมา นักวิชาการประมง)..
   (2021-08-06) จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นักวิชาการประมง)..
   (2021-08-18) จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ้างเหมาบริการ)..
   (2021-07-29) จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมางานด้านต่างๆ ..
   (2564-07-19) จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมา นักวิชาการประมง ..
   (2021-07-09) จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นักวิชาการประมง ..
   (2021-07-15) จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..
   (2021-06-17) จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อจ้างเหมางานด้านต่างๆ ..


Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130