รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   1 อัตรา

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

 เผยเเพร่: 2021-03-03 |  ผู้สนใจ: 89
 

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   1 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   1 อัตรา  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมงรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   1 อัตรา  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง

  •   ตำแหน่ง: จ้างเหมาชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง กรุงเทพมหานคร
  •   หน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร
  •   ประกาศวันที่: 2021-03-03
  •   สิ้นสุดวันที่: 2021-03-12

Copyright © 2016-2021 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

 50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900