เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

 เผยเเพร่: 2020-12-18 |  ผู้สนใจ: 140
 

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โครงการ
1.จ้างบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต( Fisheries Map)
2.จ้างบำรุงรักษาดูแลระบบออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ(PSE)ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง (FSW)(PPS)
3.จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ 
4.เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  •   หน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร
  •   ประกาศวันที่: 2020-12-18
  •   สิ้นสุดวันที่: 2021-01-31

Copyright © 2016-2021 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

 50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900