ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงระนอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

 ด่านตรวจประมงระนองประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงระนอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงระนอง ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสอราคาการจ้างเหมาบริการ ได้แก่
1. ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ จำนวน 3 ราย
2. ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร จำนวน 1 ราย
3.ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลทำความสะอาด จำนวน 1 รายศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงระนอง ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสอราคาการจ้างเหมาบริการ ได้แก่
 

 •   หน่วยงาน: ด่านตรวจประมงระนอง
 •   ประกาศวันที่: 2020-06-01
 •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2020-06-30 
 •   ติดต่อโทร: 077816235 077816236
 •   E-mail: payam_sp8@hotmail.com
 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงระนอง

  รายละเอียด ๑๗๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐  email  payam_sp8@hotmail.com  โทรศัพท์ ๐ ๗๗๘๑ ๖๒๓๕  FAX ๐ ๗๗๘๑ ๖๒๓๖
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6