ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงระนอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ระนอง

 เผยเเพร่: 2020-05-24 |  ผู้สนใจ: 54
 

ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงระนอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงระนอง ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสอราคาการจ้างเหมาบริการ ได้แก่
1. ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ จำนวน 3 ราย
2. ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร จำนวน 1 ราย
3.ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลทำความสะอาด จำนวน 1 ราย

  •   หน่วยงาน: ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ระนอง
  •   ประกาศวันที่: 2020-04-28
  •   สิ้นสุดวันที่: 2020-05-31
  •   ติดต่อโทร: 0 77816236, 077816235
  •   E-mail: payam_sp8@hotmail.com
  •  บทความ
  • ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ VMS   Link หน่วยงานในสังกัด กบร.  ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนเมษายน 2563 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมีนาคม 2563 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมกราคม 2563 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนธันวาคม 2562 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกันยายน 2562 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนสิงหาคม 2562 ภารกิจ ที่ตั้ง
  •  Hit 20 อันดับ
  • ให้การต้อนรับ ผบ.ทรภ.3 และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์ PIPO ระนอง .. (850)  วันที่ 6 เมษายน 2560 ประชุมชี้แจงการนับวันทำการประมง และ ประเด็นคำสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2560 .. (743) ประชุมชี้แจง การใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในประเทศแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการแพปลา ท่าเทียบเรือประมง.. (708) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที่ ๒.. (578) ประชุมชี้แจงการตรวจเครื่องมือประมงพาณิชย์ปีการประมง ๒๕๖๑-๒๕๖๒.. (564) ศจร.ระนองส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การอบรมการทำเว็บไซต์กรมประมง.. (523) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที่ ๑.. (521) ที่ตั้ง.. (514) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดระนอง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโนบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรฯ.. (504) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที่ ๓.. (493) ผอ.ศรชล เขต ๓ และคณะ ฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง.. (401) ร่วมประชุมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนองเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำของผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออกจังหวัดระนอง ตาม พรก.การประมง 2558 .. (373) ศจร.รน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ 2561.. (369) ภารกิจ.. (362) อบรมการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ประกอบการแพปลาและท่าเทียบเรือ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560.. (347) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง จัดการประชุมชี้แจงประกาศกรมประมง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการแจ้ง.. (330) วันที่ 31มีนาคม 60 เข้าร่วมพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอันดามัน .. (306) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (298) ศจร.ระนอง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจัดการประชุมชี้แจงประกาศกรมประมง ตาม ม.81(2), ม.85 วรรค1 และม.86 วรรค3 ตามพรก.การประมง 2558 และ พรก.การประมง(.. (297) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ VMS .. (269)