ผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1งาน

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

 เผยเเพร่: 2021-04-16 |  ผู้สนใจ: 55
 

ผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1งาน

  •   หน่วยงาน: กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
  •   ประกาศวันที่: 2021-04-16
  •   สิ้นสุดวันที่: 2021-07-23
  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (2,977)  Infographic.. (2,101) อำนาจหน้าที่.. (1,643) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563.. (1,605) ทำเนียบ ผอ... (1,569) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563.. (1,567) โครงสร้าง กนป... (1,560) อัตรากำลัง.. (1,542) ประวัติ กนป. .. (1,475) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563.. (1,376) Monthly Report สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (1,047) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563.. (1,040) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 .. (1,039) Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (943) ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564.. (897) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 9/2563.. (885) ข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนเพื่อขอใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม.. (709) กลุ่มบริหารแผนพัฒนาการประมง.. (695) บทความเรื่อง "เกษตรอัจฉริยะ : ภาคประมง".. (687) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.. (682)

    Copyright © 2016-2021 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร