ผู้ชนะการจ้างพิมพ์เกียรติบัตร โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Fermer)

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

 เผยเเพร่: 2020-06-26 |  ผู้สนใจ: 30
 

ผู้ชนะการจ้างพิมพ์เกียรติบัตร โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Fermer)

  •   หน่วยงาน: กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
  •   ประกาศวันที่: 2020-06-26
  •   สิ้นสุดวันที่: 2021-06-26
  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (1,976)  Infographic.. (1,502) อำนาจหน้าที่.. (1,366) อัตรากำลัง.. (1,353) ประวัติ กนป. .. (1,335) โครงสร้าง กนป... (1,331) ทำเนียบ ผอ... (1,306) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563.. (1,022) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563.. (926) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563.. (894) Monthly Report สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (847) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563.. (820) Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (761) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 .. (734) ขอเชิญเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล ที่รับผิดชอบ โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง เข้าร่วมกลุ่มไลน์.. (369) ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564.. (355) กลุ่มแผนและติดตามยุทธศาสตร์ การประมง.. (344) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 9/2563.. (337) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.. (324) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (293)

    Copyright © 2016-2020 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร