ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ด่านตรวจประมงชุมพร
ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. นายอรรถพล  บำรุงรัตน์

2. นางสาวธิดารัตน์  หิรันรัตน์

3. นางสาวจันทิมา  เวชยม

4.นายกฤษฎา วิริยะหิรัญไพบูลย์

  •   หน่วยงาน: ด่านตรวจประมงชุมพร
  •   ประกาศวันที่: 2023-02-01
  •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2023-02-28 
  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงชุมพร

    รายละเอียด 399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120  email  pipochumphon01@gmail.com  โทรศัพท์ 077-522 003 , 063-068-0752  FAX -  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6