เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (micropipette) ปริมาตรระหว่าง 0.5 - 5,000 ไมโคลิตร 11 ชิ้น จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 99,000 บาท
 

 

 •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด
 •   ประกาศวันที่: 2021-07-13
 •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2021-08-18 
 •   ติดต่อโทร: 039510946
 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2565   60   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2565   60  รายงานงบทดลอง เดือนกันยายน 2565   51  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนตุลาคม 2565   43  รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม 2565   41  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนมกราคม 2566   40  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566   39  รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566   37  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565   34  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2565   31
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2565   60   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2565   60  รายงานงบทดลอง เดือนกันยายน 2565   51  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนตุลาคม 2565   43  รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม 2565   41  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนมกราคม 2566   40  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566   39  รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566   37  การเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล ร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม แบบผสมผสานในบ่อดิน   35  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565   34

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด

   205 หมู่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000    tratcas@gmail.com   งานธุรการ : 0-3951-0946 งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตว์น้ำ : 0-3951-0945 ติดต่อซื้อลูกพันธ์ุสัตว์น้ำ คุณกฤษดากร 092-7518261 คุณอาณาจักร 092-4108940   โทรสาร : 039-510946   แฟนเพจ