แบนเนอร์ สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

Government e-Service บริการออนไลน์ภาครัฐ...

แบนเนอร์

 เผยเเพร่: 2020-08-11  |   ข่าววันที่: 2020-08-11  |  226 ครั้งสัตว์น้ำประจำจังหวัด...

แบนเนอร์

 เผยเเพร่: 2020-04-30  |   ข่าววันที่: 2020-04-30  |  205 ครั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร...

แบนเนอร์

 เผยเเพร่: 2020-04-23  |   ข่าววันที่: 2020-04-23  |  282 ครั้งระบบจองสินค้าออนไลน์...

แบนเนอร์

 เผยเเพร่: 2020-04-23  |   ข่าววันที่: 2020-04-23  |  221 ครั้งFacebook สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง...

แบนเนอร์

 เผยเเพร่: 2020-04-08  |   ข่าววันที่: 2020-04-08  |  491 ครั้ง  •  Hits 10 อันดับ
  • ขอเชิญเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากพะยูน เข้าร่วม “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่” ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (2,893)  เปิดจวนฯชวนน้อง เยี่ยมชม บ้านเจ้าเมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณบ้านพ.. (1,332) แบบฟอร์ม1.. (1,260) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม).. (1,224) ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าประมงออนไลน์.. (1,176) ประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาร สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (1,104) นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธานเปิดหน่วยบริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโหนดหม.. (992) ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 .. (953) ร่วมประชุมการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงกุ้งทะเลเกาะนางคำ (กุ้งขาว)  โดยมีนายปรีชา  บริเพ็ชร  ประมงอำเภอปากพะยูน.. (933) นายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอบางแก้ว เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ ถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ.. (897)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000