ข่าวกิจกรรม สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

  •  Hit 20 อันดับ
  • เกี่ยวกับสำนักงาน.. (873)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน).. (586) โครงสร้างของหน่วยงาน.. (538) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (424) ข่าวสารสาระน่ารู้.. (423) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์).. (385) ร่วมให้กำลังใจกลุ่มแม่บ้าน.. (372) กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์.. (325) กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง.. (313) ปฏิบัติงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสิงห์บุรี.. (301) เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด.. (296) กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง.. (277) สำนักงานประมงอำเภอ.. (273) ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง (ศพก.).. (259) ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2561.. (256) การประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑.. (253) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก.. (248) ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (244) การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561.. (236) ประชุมสำนักงานประจำเดือน ครั้งที่1/2562.. (226)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ถนน สิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000