บทความสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

                              วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. ดร.ประดิษฐ์  ศรีภัทรประสิทธิ์ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบหมายให้นายวัลลภ  ปลั่งดี ประมงอำเภอเมืองเสิงห์บุรีปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท ดำเนินการออกตรวจจับผู้ใช้เครื่องมือทำการประมงผิดประเภทตามมาตรการห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำจืดวางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน

                              จากการดำเนินการออกตรวจได้ทำการตรวจยึดของกลางได้เป็นอวนติดตา จำนวน 5 ผืน ได้ดำเนินการลงบันทึกการตรวจยึดเครื่องมือทำการประมง ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสิงห์บุรี

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ประดิษฐ์  ศรีภัทรประสิทธิ์ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา โดย นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรีร่วมพิธี พันธ์ุสัตว์น้ำที่นำมาปล่อย ณ อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ พันธุ์ปลาตะเพียนขาวและพันธุ์ปลาตะเพียนทอง จำนวน 500,000 ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูลปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้อุดมสมบูรณ์

สิงห์บุรี แจ้งประชาชนงดเว้นจับปลาในฤดูน้ำแดง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายประดิษฐ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดกิจกรรมมอบป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ชาวประมงและประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีงดเว้นการจับปลาและสัตว์น้ำในช่วงฤดูน้ำแดงหรือฤดูการวางไข่ของปลา ให้กับประมงอำเภอจำนวน 6 อำเภอ เพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่แต่ละอำเภอ ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
นายประดิษฐ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า การกำหนดห่วงเวลาและพื้นที่ที่จะเป็นฤดูน้ำแดงหรือฤดูการวางไข่นั้น ในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดจะมีห่วงเวลาที่ไม่ตรงกัน ซึ่งกรมประมงได้ทำการศึกษาระยะเวลาการทำรังวางไข่ของสัตว์น้ำในแต่ละโซนพื้นที่ พบว่าในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีห่วงเวลาในการสืบพันธุ์ ทำรัง วางไข่ของสัตว์น้ำ และปลา จะอยู่ในห่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงห์หาคม 2564 รวมระยะเวลา 92 วันโดยในห้วงระยะเวลาดังกล่าวนี้จะขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการจับปลาในลำน้ำ และแม่น้ำ หากจะจับก็ให้ใช้เครื่องมือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น ใช้เบ็ดตกปลาได้ แต่ห้ามวางเบ็ดราว ห้ามใช้แหทอด ห้ามใช้อวน ซึ่งในช่วงระหว่างการณรงค์ประชาสัมพันธ์นี้ ทางสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจราในแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัด เช่น ลำแม่ลา แม่น้ำน้อย แม่น้ำเจ้าพระยา และตามแหล่งเก็บน้ำที่เป็นแหล่งเพราะพันธ์ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ซึ่งหากพบว่ามีการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตักเตือน แต่หากไม่เชื่อฟังก็จะดำเนินการตามกฎหมาย

"ปลัดแดน" ปลัดหนุ่มแห่งลำน้ำแม่ลา จังหวัดสิงห์บุรี ผู้บุกเบิกการเพาะเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาสายพันธุ์แท้ เพื่ออนุรักษ์ปลาช่อนแม่ลาให้อยู่คู่จังหวัดสิงห์บุรี และต้องการให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้จักปลาช่อนแม่ลา ปลาช่อนที่ขึ้นชื่อว่ามีรสชาติอร่อยที่สุด ติดตามชมรายการมหาอำนาจบ้านนา วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.05 - 16.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมย้อนหลังทาง http://www.thaipbs.or.th/LordsOfFarm และ https://www.youtube.com/watch?v=5J6p7XwPmuYhttps://www.youtube.com/watch?v=5J6p7XwPmuY

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ