กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 


กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง 


กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง 


การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย 


โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2565 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510