•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   147   ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย 17 - 21 ต.ค. 2565   137  กรมประมง...ประกาศ “ฤดูน้ำแดง 2565” คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ ย้ำยังคงกฎ...  134  กรมประมง...ประกาศ “ฤดูน้ำแดง 2565” คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ ย้ำยังคงกฎ...  119  คู่มือการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในประเทศไทย   100  การฟักไข่ปลา และการอนุบาลลูกปลาเทโพ   96  การเพาะพันธ์ุปลาเทโพ (Black Ear Catfish)   95  ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย 27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2565   78  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด สำนักงานประมงจังหวัด...  77  ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมิถุนายน ฉบับที่ 131/2565   75

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร 184 ม.2 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130    yasofish@gmail.com   045-756608   045-756607   แฟนเพจ