การปฏิบัติหน้าที่ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก

Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก

 ๑๓๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๖๐