การปฏิบัติงาน

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่)


การปฏิบัติงาน          วันที่ 11-12 มกราคม ๒๕๖4  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล เ(ชียงใหม่) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง กองตรวจการประมง กรมประมง โดย     นายยุทธนา ศรีสุวรรณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 3 นาย และผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) ออกปฏิบัติงาน โครงการปฏิบัติ   งานร่วมชปพ.ประมง ในพื้นที่ บ้านทุ่งโป่ง ม.4 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ผลการปฏิบัติงาน –จัดทำแหล่งอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำของชุมชน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!