ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสื่อสารประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สังกัดเขต 3 (ภูเก็ต) โดยวิธีการสอบคัดเลือก ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ศจร.เขต 3 (ภูเก็ต) เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


ศจร.เขต 3 (ภูเก็ต) ออกติดตามตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำที่ถูกสั่งกักจำนวน 6 ลำ 


พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแจ้งเข้าออก ศจร.เขต 3 (ภูเก็ต)   •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!