ร่วมประชุมชี้แจงการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในประเทศ สำหรับผู้ประกอบการ ท่าเทียบเรือ แพปลา และเจ้าหน้าที่ ฝั่งอันดามัน

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ร่วมประชุมชี้แจงการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในประเทศ สำหรับผู้ประกอบการ ท่าเทียบเรือ แพปลา และเจ้าหน้าที่ ฝั่งอันดามัน 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคล...


ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ร่วมประชุมชี้แจงการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในประเทศ สำหรับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ แพปลา และเจ้าหน้าที่
ฝั่งอันดามันระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้า-ออกเรือประมงกระบี่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 37 คน วันที่ 15-16 มีนาคม 2560 ณ  ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพังงา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 22 คน และระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสตูล มีผู้เข้าร่วมจำนวน 22 คน

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!