ต้อนรับ นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายยกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 6 และคณะ พร้อมด้วย นายสุวิทย์ คชสิงห์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง


[2020-04-30] มอบสัตว์น้ำจำนวน 1,000 กิโลกรัม ให้กับทางจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปเป็นวั.. [2020-04-10] ประชาสัมพันธ์.. [2020-04-07] ห่างกันสักพักป้องกัน COVID - 19.. [2020-03-25] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง พร้อมระ.. [2020-03-25] ชุดตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงาน (FIT) ได้นำชุดสห-วิชาชีพ จากกรมประมง.. [2020-03-24] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. [2020-03-20] ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการฯ.. [2020-03-19] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง พร้อมระ.. [2020-03-18] ประชุมการจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มข้อตกลงการประเมิณผลสัมฤทธิ์ของงาน.. [2020-03-16] ต้อนรับ นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายยกรัฐมนตรีเขตตรวจ.. อ่านทั้งหมด 

ต้อนรับ นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายยกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 6 และคณะ พร้อมด้วย นายสุวิทย์ คชสิงห์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง  


วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563 นางวาลุกา กฤตรัชตนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ให้การต้อนรับ นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายยกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 6 และคณะ พร้อมด้วย นายสุวิทย์ คชสิงห์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง ซึ่งลงพื้นที่ ตรวจติดตาม การจัดการประมงอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) เป็นการตรวจบูรณาการในพื้นที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินการ การจัดการประมงอย่างยั่งยืน การดำเนินการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก (PIPO) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และมีการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค เรื่องยานพาหนะ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะติดตามผลการปฏิบัติงานอีกครั้ง ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ทั้งในเรื่องกรอบนโยบาย และการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ในการช่วยเหลือพี่น้องชาวประมง และการบังคับใช้กฎหมาย มีผู้เข้าร่วมจำนวน 34 นาย ค่ะ